Postlådor

Postlådedebatten
På denna sida presenteras en sammanställning av den pågående postlådedebatten i Årböle.


 

Senaste nytt – 090105

Årböles postkamp kom på 37 plats i tidningen LANDs ranking av årets lantis 2008 (topp 100). Det är bra att problemet uppmärksammats. Jag fick oförtjänt ta åt mig äran. Det är ju många som kämpat hårt när ett stort antal hushåll och företag drabbats.
Bifogat sidan inskannad.

Med vänlig hälsning
P-G Wahlgren

Inskannad sida


 

Angående P-G Wahlgrens debattinlägg i Upplands Nyheter om postsevicen på landsbygden och det styrande regelverket i Sverige jämfört med Finland.
Här kommer pdf-filer med Sveriges (PTS allmänna råd) samt Finlands motsvarighet (kommunikationsverkets riksomfattande anvisningar och rekommendationer om arrangemangen vid postutdelning).

PTS allmänna råd
Finlands motsvarighet


 

Bifogat ett brev (i TIF format) från EU kommissionen angående vårt klagomål över att Posten AB ”tvångsförflyttat” postlådor flera km bort för hushåll och företag utmed så kallade sidovägar på landsbygden.

EU kommissionen anser tydligen inte att det är något problem för dessa människor att det saknas en avståndsbegränsning typ den som finns i Finland. Postoperatörens (läs Posten AB) vinst är viktigare.

P-G Wahlgren, Årböle byalag
Brevet


 

Nu har vi fått en förklaring på svenska angående PTS brev till EU kommissionen. Se nedan.
Word-format PDF-format


 

Vi har nu fått tagit del av det svar som PTS skickat till EU kommissionen samt de två förslag till förändringar som Posten AB vill göra internt med anledning av vårt klagomål.

Tyvärr är PTS svar på engelska. Då våra språkkunskaper i fackengelska är begränsade skall vi försöka få PTS att skicka över en svensk version.

Posten föreslår bland annat att ett intern råd bildas där bolagets egna beslut kan överprövas. Rådet skall vara sammansatt av enbart representanter fån det egna bolaget!!!! Mycket märklig och odemokratisk lösning. I Finland är det byggnadsnämnden i berörd kommun som har den rollen.

Posten AB har också tagit fram en checklista för hanteringen av försämringarna av postservicen. Vad jag kan se så handlar det i praktiken att försämra i långsammare takt. Men målet är detsamma som tidigare.

Det framtonar tyvärr dock att både PTS och Posten AB biter sig kvar vid den ”luddiga” linjen med avsaknad av klara gränsvärden/avståndsregler samt en opartisk skiljenämnd vid tvister. Till skillnad mot den Finska lösningen. Tydligen är Posten AB:s lönsamhet viktigare än att hushåll och företag utmed så kallade sidovägar på landsbygden skall få en anständig postservice fri från godtycklighet. Kanske med politisk stallorder?

Man kan bara hoppas att EU kommissionen har en annan syn på saken och att de organisationer i Sverige som företräder hushåll och företag på landsbygden agerar i frågan.

Samtliga handlingar (inskannade) bifogas.

Med vänlig hälsning
P-G Wahlgren, Årböle byalag
Årböle 152
81065 Skärplinge
Tfn 0294-34032, 0730-409824
per-gunnar.wahlgren@arbole.se

Postens förslag Postens förslag till checklista
PTS:s svar sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5


 

Byalagets träff med infrastrukturminister Åsa Torstensson 17/11 2007.

Se bifogad text, skrivelsen från Byalaget samt bild från tillfället
Text
Skrivelse
Bild


 

Svarsbrev som byalaget fått från EU kommissionen angående det senaste postklagomålet.
Svaret i TIF-format


 

Svar som Byalaget fick från det Finska transport- och kommunikationsministeriet på de frågor som Byalaget ställde med anledning av att infrastrukturminister Åsa Torstenssons påstående att införandet av en enkilometersgräns på landsbygden skulle innebära att fler skulle få längre till sin postlåda. Svaret från Finland visar att hon har helt fel.
Svaret i PDF-format


 

Årböle byalag har (via Hela Sverige ska leva) sänt ett brev till infrastrukturminister Åsa torstensson och samtliga partiledare angående postservicen på landsbygden.
Brevet i Word-format Brevet i PDF-format

Dessutom så har byalaget sänt in ett nytt klagomål till EU-kommissionen angående posten.
Inscannad kopia


 

Infrastrukturminister Åsa Torstensson deklarerade i interpellationdsdebatt den 26 januari med Ulrica Messing att regeringen inte tänker genomföra Post- och telestyrelsens förslag om ett maxavstånd på 1 kilometer till brevlådan. Hon ansåg att Posten AB istället skulle verka för samförståndlösningar med kunderna. Protokoll från debatten bifogas. Tråkigt beslut och i praktiken omöjligt. MaryAnn Olarsbo och familjen Lundholm vet hur lätt det är. Hälsningar P-G
Interpellationsdebatten i Word-format


 

Brev från LRF gällande postlådedebatten (2006-03-20)


 

Post- och telestyrelsens (PTS) utredning om avstånd till postlådor är nu klar. PTS föreslår ett avstånd på max 1km mellan bostaden och postlådan. Vissa undantag kan göras för postmottagare med extremt långa avstånd. Där kan det bli utdelning 2-3 dagar per vecka.

Nu vidtar en remissomgång samt den politiska beslutsprocessen. Vi håller tummarna men vågar inte ta ut någon seger i förskott.
Utredningen i PDF-format


 

På bifogad länk kan ni läsa om hur Svenska folket tycker att postservicen i landet fungerar (scrolla ned på den sidan). Informationen har funnits tillgänglig några månader (och några har förmodligen sett den redan) men den visar med all önskvärd tydlighet att det inte bara är vi i Årböle som är missnöjda.
Svensk kvalitetsindex


 

EU kommissionens svar på vår kompletterande fråga angående deras svar på vårt postklagomål. Klicka på någon av nedan länkar
Word-format PDF-format


 

Vi har nu fått svar från EU kommissionen på vårt klagomål angående postservicen i glesbygd. Tyvärr blev det en besvikelse för oss och för hela landsbygden. Den enda ljusglimten är att man delvis hänvisar till den pågående PTS utredningen. Se inskannad kopia av brevet.
Sida 1   Sida 2


 

Måndagen den 26 juni var Josefin Grolander och Karin Pettersson från PTS på studiebesök i Årböle. Göran Carlsson som representerade Tierps kommun och Carl-Bertil Wellin från folkrörelserådet ”hela Sverige skall leva” var också på plats. Vi gjorde bl.a. en ”postpromenad” på 3km mellan Magön och Årbölevägen för att illustrera verkligheten. Se bilder.
Bild 1   Bild 2


 

SVTs program folkvald om hur postservicen nu försämras i Årböle och på många andra platser sänds den 22 maj kl 20.00. Se SVTs hemsida
Efter programmet blir det telefonväkteri i radions P1.

Josefin Grolander och Karin Petterson som leder den nya postutredningen på Post- och telestyrelsen (PTS) planerar att besöka oss i Årböle i slutet av juni. Preliminärt datum är måndagen den 26/6.


 

Nedan länkar till Tierps kommuns brev till Näringsdepartementet och post- och telestyrelsen
Sida 1 Sida 2


SVT och Ulrika Messing besöker Årböle – Nu med bilder!


 

Nedan länkar till det utredningsuppdrag som PTS fått av regeringen
Sida 1 Sida 2 Sida 3


 

Nedan länk till riksdagsdebatten 060119
Word-format PDF-format


 

Nedan länk till ett utdrag från interpellationsdebatten i riksdagen den 22:a november om postservicen.
Word-format PDF-format


 

Nedan länk till ett pressmeddelande från folkrörelserådet ”Hela Sverige skall leva”.
Word-format PDF-format


 

Karta över det aktuella området
Uppdaterad karta över det aktuella området


 

EU genomför nu en enkät bland medborgarna i unionen om postservicen.
Länk


 

EU:s postdirektiv
PDF-format


 

Blankett för klagomål till EU kommissionen
Word-format PDF-format


 

UNT besöker Årböle – Nu med bilder!


 

Inlägg i gästboken rörande postlådedebatten


 

En i sammanhanget ganska passande version av Postens logotyp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *